Jak již název kategorie naznačuje, jde o fotografie, jejichž oblast vzniku se dá situovat do středočeského městečka Březnice a jeho nejbližšího okolí.

   Městečko samo se nachází na hranici mezi středočeským a jihočeským krajem, schované celé v malebném údolíčku, obklopeného kopečky, jejichž zvětšující se četnost nenápadně upozorňuje na nedalekou oblast brdské pahorkatiny. I z této úžasné části české krajiny máme k nahlédnutí několik fotografií, ty jsou však zařazeny do jiné kategorie.

   Fotografie ze samotného městečka nejčastěji zobrazují části města, ulice, domy, zajímavá zákoutí. Velká část fotografií se věnuje turisticky nejatraktivnějšímu objektu nejen provinčního nebo krajského, ale v podstatě celorepublikového významu, národní kulturní památce "Zámek Březnice". Jeho nedílnou součástí je zámecký park se dvěma rybníčky. V kteroukoliv roční dobu je procházka po jejich hrázi s fotoaparátem v ruce nejspíše nepsanou povinností většiny turistů. 

  Ale i další zajímavá místa jsou v kategorii o Březnici k vidění. Fotografie historických objektů, jako je například kostel sv Ignáce nebo kostel sv.Rocha, židovská synagoga nebo uličky původní zástavby města. I říčka, která se při "vstupu" do města jakýmsi záhadným způsobem přejmenuje z mnohem známější Skalice na místní Vlčavu, aby se po opuštění města vrátila ke svému původnímu názvu, je inspirací pro mnohé fotografy.

   Část fotografií pak zachycuje přímo život obyvatel, jejich běžné starosti i radostné a veselé chvíle. A tím i místa jejich každodenního pobytu, kde žijí, pracují, běžně se pohybují.

   A nedílnou součástí kategorie jsou i snímky pořízené v nejbližším okolí, ať už v krajině nebo přilehlých vesničkách.

Nahoru