Fotografování krajiny je oblastí fotografie, která dle našeho názoru je asi nejdostupnější a nejpoužívanější kategorií u většiny fotografů.

   Ať již se jedná o profesionály nebo nejběžnější amatéry, vlastnící fotoaparát zabudovaný do nejlevnějšího mobilního telefonu. Nejspíš je to dáno odvěkou touhou člověka nejen se pochlubit kde jsem byl, co jsem viděl, co navštívil. Ale i nezištně se podělit o své dojmy z cest, podpořené fotografickou presentací, svým nejbližším, známým, přátelům. A ovšem i časem oživit svoji slábnoucí paměť, která je v dnešní době zaplavovaná neuvěřitelným množstvím informací, a některé momentálně méně důležité informace jsou odsunuty do pozadí, a zavzpomínat na místa, která na něj v době návštěvy zapůsobila tak, že neváhal uchopit fotoaparát, a stiskem příslušného tlačítka je "uschoval" do té magické krabičky. V dalším kroku je pak archivovat třeba v počítači, nechat vytisknout a uložit do krabice nebo alba, anebo vystavit na webových stránkách, ať už svých nebo specializovaných serverů, k tomu určrných.

     Fotografie na tomto webu, umístěné do této kategorie  jsou v menší míře tvořeny v lokalitách celé České republiky, převážná část ale pochází z území na hranici středočeského a jihočeského kraje. Jednak z oblasti překrásných kaskád rybníků v blatenském rybníkářském ráji, jednak v doposud turisty prakticky nedotčené krajině brdských hvozdů.

   Všechny však vznikaly celoročními toulkami autora fotografií po uvedených lokalitách a snahou o zaznamenání míst, které snad každému návštěvníkovi utkví v paměti a časem vyvolá touhu se na ta krásná místa vrátit. A námi vystavené fotografie k tomu možná napomohou.

Nahoru