Kam s ní, dám ji sem nebo radši tam. Častá otázka, která zaměstnává mysl nejednoho "archiváře".

 Jistě to znáte také. Stojíte v zamyšlení nad svým albem fotografií, v ruce netrpělivě mačkáte nově vytisknutou fotografii, obracíte stránku alba za stránkou, tak sem se mi to nehodí, sem už vůbec ne, tady by to moc bilo do očí, tady by vyloženě překážela... Nakonec fotografii volně vložíte na konec alba, však se příště hodí někam přiřadit.

  V počítačovém katalogu jde vlastně o takřka identickou operaci. I zde je nutné si vytvořit určitý počet smysluplných "stránek", adresářů, do kterých své digitální výtvory "vlepíte". Strávíte při tom spoustu času nad vymýšlením názvů adresářů, které by vyjadřovaly oblast fotografií, do které pak budete své digitální miláčky ukládat. Svoje oblasti, kategorie, si nejspíše budete vytvářet tak, aby až si zobrazíte seznam kategorií, jste hned věděli, kam novou fotografii zařadit nebo odkud si ji nechat zobrazit.

  Stejné je to i na našich stránkách. Fotografie jsou zařazované do kategorií, které, ať již svým zaměřením nebo způsobem fotografování, tvoří nějakým způsobem určitou ucelenou skupinu. A jelikož i na našich stránkách vyvstal problém, kam některé fotografie zařadit, vznikla kategorie, kde naleznete snímky, které se do žádné jiné kategorie nepodařilo zařadit. Ať již proto, že nezapadají do žádné ze zveřejněných kategorií nebo naopak je možné je zařadit do vícero skupin.. Návštěvník by nacházel stejnou fotografii v několika kategoriích, což samozřejmě nebylo našim záměrem.

   Fotografie, které si budete případně prohlížet v této části našeho webu, se prostě "nevešly" do žádné jiné, námi vytvořené, kategorie. Autor fotografií si však přesto přál je do galerie zařadit, tak jsme zřízením samostatné kategorie jeho přání vyhověli.

Nahoru